Hangi DDK Denetleyemez? Sorusu Çözümü

“DDK hangisini denetleyemez?” sorusu, Türkiye’de en üst düzeyde yargısal denetim yetkisine sahip olan Danıştay’ın hangi kararları denetleyebileceğini merak edenler için önemli bir sorudur. Bu makalede, DDK’nın yetki sınırları ve denetim süreci hakkında bilgi bulabilirsiniz.

DDK hangisini denetleyemez? DDK, Devlet Denetleme Kurulu’nun kısaltmasıdır. DDK, kamu kurumlarının faaliyetlerini denetlemekle görevlidir. Ancak, DDK hangisini denetleyemez? sorusu bazı durumlarda gündeme gelebilir. DDK, yargı organları ve siyasi partiler gibi bağımsız kurumları denetleme yetkisine sahip değildir. Ayrıca, DDK’nın denetim yetkisi sınırlıdır ve yalnızca kamu kurumlarının faaliyetlerini kontrol edebilir. Özel sektör şirketleri veya sivil toplum kuruluşları gibi özel kurumlar DDK’nın denetimine tabi değildir. DDK’nın denetim yetkileri anayasal sınırlamalara tabidir ve bu nedenle bazı kurumları denetleyememektedir.

ddk, “Danıştay Dava Daireleri Kurulu” hangisini denetleyemez?
Yargıtay, ddk’yı denetleyemez.
Anayasa Mahkemesi, ddk’yı denetleyemez.
ddk, idari yargıyı denetleyemez.
ddk, yasama organını denetleyemez.
 • Bakanlar Kurulu, ddk’yı denetleyemez.
 • ddk, yürütme organını denetleyemez.
 • ddk, savcılık makamını denetleyemez.
 • İdare mahkemeleri, ddk’yı denetleyemez.
 • ddk, hâkimler ve savcılar kurulu‘nu denetleyemez.

DDK hangisini denetleyemez?

DDK (Devlet Denetleme Kurulu), Türkiye’de kamu kurumlarının faaliyetlerini denetlemekle görevli bir kurumdur. Ancak, DDK’nın bazı sınırlamaları vardır ve belirli alanları denetleyemez. İşte DDK’nın denetleyemediği başlıca konular:

Kamu Kurumlarını Denetleme Yetkisi Özel Sektör Şirketlerini Denetleme Yetkisi Yasama Organını Denetleme Yetkisi
DDK, kamu kurumlarını denetleyebilir. DDK, özel sektör şirketlerini denetleyemez. DDK, yasama organını denetleyemez.
DDK, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için denetim yapar.

Yasama Faaliyetleri

DDK, yasama faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. Yasama faaliyetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilen yasa yapma sürecini kapsar. Yasama organı olan TBMM’nin faaliyetleri, DDK’nın denetim alanı dışındadır.

 • Egzersiz yapmak
 • Kitap okumak
 • Müzik dinlemek

Yargı Faaliyetleri

DDK, yargı faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. Yargı faaliyetleri, Türkiye’deki mahkemelerin ve diğer yargı organlarının işleyişini ve kararlarını kapsar. Bu nedenle, DDK yargı organlarını denetleyemez.

 1. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uygunluğu denetler.
 2. Yargıtay, hukuka aykırı karar ve hükümleri denetler.
 3. Danıştay, idari davaları inceleyerek karara bağlar.
 4. Ağır Ceza Mahkemeleri, ağır suçlara ilişkin davalara bakar.
 5. İdare Mahkemeleri, idari işlemlere karşı açılan davaları inceler.

Siyasi Partiler

DDK, siyasi partilerin faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. Siyasi partilerin iç işleyişi, üye kaydı, seçim kampanyaları gibi konular DDK’nın denetim alanı dışındadır. Siyasi partilerin denetimi, ilgili yasal düzenlemelere göre siyasi partilerin merkez organları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır.

Siyasi Parti Yönetici Kuruluş Yılı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Recep Tayyip Erdoğan 2001
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu 1923
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli 1969

Özel Sektör

DDK, özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. DDK’nın denetim alanı, genellikle kamu kurumları ve kamu kaynaklarını kullanma yetkisine sahip olan kuruluşları kapsar. Özel sektörde faaliyet gösteren şirketler ve ticari kuruluşlar, DDK’nın denetimine tabi değildir.

Özel sektör, devlet dışında faaliyet gösteren işletmelerin tümünü ifade eder ve ekonomik büyüme ve istihdam sağlar.

Sivil Toplum Kuruluşları

DDK, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. Sivil toplum kuruluşları, genellikle toplumsal fayda sağlamak amacıyla faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve benzeri kuruluşlardır. Bu tür kuruluşların denetimi, ilgili yasal düzenlemelere göre ilgili bakanlık veya diğer yetkili organlar tarafından yapılır.

Sivil toplum kuruluşları, toplumsal sorunların çözümü için gönüllü çalışmalar yürüten, sosyal hizmetler sunan ve insan haklarını savunan örgütlerdir.

Bireysel Vatandaşlar

DDK, bireysel vatandaşların faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. DDK’nın denetim alanı genellikle kamu kurumları ve kamu görevlileriyle sınırlıdır. Bireysel vatandaşların özel hayatları, iş yapma faaliyetleri gibi konular DDK’nın denetimine tabi değildir.

Bireysel Vatandaşlar Nedir?

Bireysel vatandaşlar, bir devletin yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan, o devletin vatandaşı olan kişilerdir. Bu kişiler, devlete vergi öder, seçimlere katılır ve diğer vatandaşlık haklarına sahiptir.

Bireysel Vatandaşların Hakları Nelerdir?

Bireysel vatandaşların hakları arasında yaşama hakkı, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, eşitlik, adil yargılanma gibi temel haklar bulunmaktadır. Bu haklar, anayasa ve diğer yasal düzenlemelerle koruma altına alınmıştır.

Bireysel Vatandaşların Sorumlulukları Nelerdir?

Bireysel vatandaşlar, toplumun düzen ve güvenliğini sağlamak için sorumluluklar taşırlar. Bu sorumluluklar arasında vergi ödemek, yasalara uymak, diğer insanların haklarına saygı göstermek, çevreye duyarlı olmak gibi örnekler bulunmaktadır.

Uluslararası Kuruluşlar

DDK, uluslararası kuruluşların faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip değildir. Uluslararası kuruluşlar, genellikle uluslararası anlaşmalara taraf olan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu tür kuruluşların denetimi, ilgili yasal düzenlemelere göre ulusal veya uluslararası düzeyde belirlenen yetkili organlar tarafından yapılır.